Косівський район

Івано-Франківської області

Меню розділу "Загальна інформація про Косівський район"

Демографічна ситуація 

Чисельність наявного населення Косівського району станом  на 1 вересня  2011 року становила  88392 особи, з яких 14678 осіб проживали у міських поселеннях та 73714 – у сільській місцевості. За січень–серпень поточного року чисельність населення  Косівського району збільшилась на 183 особи за рахунок  міграційного приросту (на 187 осіб), водночас, спостерігалося природне скорочення населення в кількості 4 особи. Упродовж січня–серпня поточного року в районі зареєстровано 757 народжених та 761 померлий (за відповідний період минулого року – 769 та 794 відповідно). Серед померлих – 12 дітей віком до одного року.

Промисловість 

Підприємствами Косівського району за січень–жовтень 2011р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 38,8 млн.грн. (за січень–жовтень 2010р. – на 28,2 млн.грн.). Серед реалізованої продукції переробної промисловості 43,6% становила сировинна продукція, 56,3% – товари широкого використання, 0,1% – інвестиційна продукція.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення Косівського району склав 439,6 грн. (за січень–жовтень 2010р. – 319,5 грн.).

Лісове господарство 

Лісогосподарськими підприємствами Косівського району, які мають у постійному користуванні землі лісового фонду, у січні–вересні п.р. вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 3,5 млн.грн., що на 37,5% більше, ніж за відповідний період 2010р. Частка продукції лісозаготівель у загальних обсягах становила 74,9%. Від усіх видів рубок заготовлено 12,3 тис.м3 ліквідної деревини, що на 10,9% більше, ніж за січень–вересень 2010р., у т.ч. від рубок головного користування – 5,1 тис.м3 (у 3,1 р.б.). У загальних обсягах ліквідної деревини, заготовленої лісогосподарськими підприємствами, на лісоматеріали круглі припадає 40,7% (5,1 тис.м3), дров'яну деревину для технологічних потреб – 26,2% (3,2 тис.м3), дрова для опалення – 33,1% (4,1 тис.м3).

Сільське господарство 

Косівський район, як один з гірських районів області має незначні площі сільськогосподарських угідь – 39,6 тис. га. або 44,0 відс. загальної його території, з яких близько 30,0 відс. припадає на орні землі, 63,3 відс. на пасовища та сінокоси, 7.8 відс. – на багаторічні насадження. Виробництвом сільськогосподарської продукції в основному займаються в індивідуальних господарствах населення, а також 21 фермерське господарство, в тому числі 3 оперативно – звітуючих сільськогосподарських підприємства. За січень–вересень п.р. всіма товаровиробниками Косівського району (за розрахунками) реалізовано на забій 2,9 тис.т худоби та птиці (в живій вазі), що на 3,8% менше, ніж за відповідний період 2010р., надоєно 24,5 тис.т молока (на 5,1% менше) та отримано 8,6 млн.шт. яєць (на 1,1% менше). Сільськогосподарськими підприємствами за цей період зменшено обсяги реалізації худоби та птиці на забій (у живій вазі) з 36 т до 6 т, виробництво молока – на третину. Господарствами населення зменшено виробництво м'яса на 2,8%, молока – на 4,9%, яєць – на 1,1%.

Виконання бюджету 

До загального фонду місцевого бюджету Косівського району надійшло податків, зборів та інших обов"язкових платежів (без урахування трансфертів) в сумі 21357,7 тис. гривень, що складає 99,7 відс. або (-60,6 тис.гривень) до затвердженого планового завдання та 99,2 відс. (-175,9 тис. гривень) до уточненого планового завдання.

До спеціального фонду надійшло податків і зборів в сумі 8722,8 тис.гривень, що складає 481,4 відс. або (+6911,0 тис.гривень) до затвердженого планового завдання та 342,6 відс. (+6176,8 тис. гривень) до уточненого планового завдання на відповідний період.

Загальна сума доходів (без урахування трансфертів) за десять місяців 2011 року складає 31870,7 тис.гривень, що складає 132,2 відс. або (+7758,1 тис.гривень) до затвердженого планового завдання та 126,9 відс. (+6747,9 тис. гривень) до уточненого планового завдання. В порівняні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 4051,3 тис.гривень або 14,6 відс.

Податковий борг з обов'язкових платежів (крім підприємств, що оголошені банкрутами) менший в порівнянні з початком року на 1061,8 тис.гривень і складає станом на 1.11.2011р. – 928,1 тис.гривень, в т.ч.:

до Державного бюджету – 612,1 тис.гривень;

до місцевого бюджету – 316,0 тис.гривень,

до бюджету району – 290,2 тис.гривень ( зокрема, податку на доходи фізичних осіб – 77,0 тис.гривень, плати за землю – 99,2 тис.гривень).

Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг експорту товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Косiвського району за січень-вересень склав 962,5 тис.дол.США (181,1 % до а.п.м.р.), імпорту – 622,6 тис.дол.США (287,9 % до а.п.м.р.). Найбільші обсяги експортних відвантажень з Косівського району були направлені  до Молдови, Італії, Нідерландів, Німнччини. Основу товарної структури експорту складала деревина і вироби з деревини. Провідну позицію серед джерел імпортних надходжень посідали країни Європи, Нідерланди, Польща, Данія і Франція. Значну частину обсягів імпорту займали наземні транспортні  засоби,  крім  залізничних.

Транспорт, торгівля, сфера послуг 

У районі діє 28 регулярних внутрішньорайонних автобусних маршрутів. Головним перевізником являється ВАТ «Скіф-Авто». Всі сільські населені пункти Косівського району забезпечені регулярним автобусним сполученням. У січні–жовтні 2011 року перевезено 41,3 тис.т вантажів, що на 1,2% більше, ніж за січень–жовтень 2010 року. Послугами автомобільного транспорту підприємств та фізичних осіб-підприємців скористалися 2,7 млн. пасажирів, що на 10,7% менше, ніж за січень–жовтень минулого року.

В районі функціонують 652 об'єкти роздрібної торгівлі, 141 об'єкт громадського харчування, 60 об'єктів побуту, 8 офіційно зареєстрованих ринків. Через роздрібну торгову мережу  підприємств,  фізичних  осіб-підприємців  та  мережу  ринків  Косівського  району  у січні–вересні  п.р.  населенню  реалізовано  товарів  на  525,8 млн.грн.,  що  на  18,4%  більше   обсягу  відповідного періоду 2010р. З метою недопущення необґрунтованого підняття цін на хліб та хлібобулочні вироби управлінням економіки райдержадміністрації проведено нараду з хлібопекарнями Косівського району щодо недопущення перевищення граничних рівнів рентабельності при виробництві хліба та хлібобулочних виробів

На ринку послуг Косівського району у січні–жовтні 2011 року працювало 25 підприємств, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг (включаючи ПДВ) для всіх споживачів склав 13,3 млн.грн., що у порівнянних цінах на 5,9% більше, ніж у січні–жовтні 2010 року.

Підприємництво 

Станом на 01.11.2011 року (по даних державного реєстратора) в районі зареєстровано 4959 СПД - фізичних осіб (5154 осіб станом на 01.01.2011 р.) і 729 (720 станом на 01.01.2011 р.) юридичних осіб. В районі діє Програма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки, на виконання заходів якої в 2011 році використано 10 тис. грн... Для створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження дозвільних процедур в райдержадміністрації працюють реєстраційна палата та дозвільний центр. Прийом заяв та громадян проводиться в дозвільному центрі щовівторка та щоп'ятниці представниками місцевих дозвільних органів. Консультації надаються щоденно. Проведено 3 засідання ради підприємців при голові райдержадміністрації на яких розглядалися проблемні питання, які стримують розвиток підприємництва в районі.

Інвестиції, будівництво, введення в експлуатацію 

За січень–вересень 2011р. у розвиток економіки Косівського району вкладено 30697 тис. грн.. . капітальних інвестицій, з них інвестиції в основний капітал склали 22150 тис. грн.. Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяг капіталовкладень зменшився більше, ніж у 8 разів.

Найбільшу частку коштів (42,1%) було інвестовано у житлове будівництво, обсяги яких склали 9,3 млн.грн., або 16,8% від рівня січня–вересня 2010р.

Зросли обсяги інвестицій в основний капітал у розвиток  підприємств, що здійснюють діяльність у сфері готелів та ресторанів, торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

Значно зменшились капіталовкладення у промисловість, діяльність транспорту та зв'язку, будівництво, освіту, охорону здоров'я та надання соціальної допомоги. У розрахунку на одну особу освоєно 251,4 грн. інвестицій.

За січень–вересень 2011р. у Косівському районі введено в експлуатацію 18 індивідуальних будинків загальною площею 3,3 тис.м2, з них у сільській місцевості – 13 на 2,0 тис.м2. Порівняно з січнем–вереснем 2010р. обсяги введеного житла скоротились на 81,6%.

Протягом січня–вересня п.р. із об'єктів соціальної сфери на території Косівського району введено у дію дитячий садок (с. Черганівка), будинок відпочинку (с.Шешори), торгові центри (с.Рожнів, м.Косів), магазини (с.Вербовець, с.Рожнів, с.космач, м.Косів), кафе (м.Косів), склади (с.Кобаки), місцеві теплові мережі (с.Яворів)..

У стадії завершення виготовлення Генеральної схеми планування території Косівського району (в п.р. використано 110,0 тис.грн, передбачено 161,8 тис.грн). На добудову та реконструкцію адмінбудинку управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації використано 100,0 тис.грн. Ведеться капітальний ремонт трудового архіву Косівського району (47,0 тис.грн). Проведено капітальний ремонт приміщення пожежної частини с.Пістинь (35,0 тис.грн), капітальний ремонт покрівлі поштового відділення смт.Кути (119,8 тис. грн.). Ведеться будівництво пішохідного моста через р.Рибницю с.Смодна (98,0 тис.грн). Завершено будівництво моста по вул.Павлика м.Косів ( 216,4 тис.грн.) . Продовжується газифікація населених пунктів Косівського району. Виготовляється проектна документація на будівництво 1 ч. підвідного газопроводу Косів-Соколівка (16 км). Виготовлено проектну документацію на будівництво підвідного газопроводу Прокурава-Брустури. Завершено будівництво підвідного газопроводу до с. Прокурава та на 50 % готовність підвідного газопроводу до с. Брустури. Проведено роботу з використання альтернативних джерел енергії. Так, 16 червня п.р. введено в експлуатацію геотермальний тепловий насос, що замінив пічне опалення в Косівському НВК (569,872 тис. грн., районний бюджет). Планується впровадження теплових насосів в ЗОШ с. Снідавка, ЗОШ с.С.Березів, Яблунів РЛ, Косівській ЗОШ №1. Розпочато роботи з будівництва на р. Черемош у с. Розтоках малої гідроелектростанції.

В галузі державного управління виконано робіт та закуплено основних засобів на 805,1 тис. грн. (проведено капітальні ремонти адмінприміщень районної ради -99,2 тис. грн., Косівської міської ради -256,2 тис. грн., Річківської - 210,9 тис.грн, Рожнівської -73,2 тис. грн. , Городянської -36,2 тис. грн.., Стопчатівської-21,0 тис. грн., Шешорської – 53,2 сільських рад. Придбано комп'ютерної техніки для районної ради -13 тис. грн., Кутської селищної ради -8,0 тис. грн., Б.Березівської - 4,6 тис.грн , Космацької -5,0 тис.грн, Лючанської -3,6 тис. грн., Пістинської -19,5 тис. грн., Рибненської -8,3 тис.грн, Рожнівської -30,7 тис.грн, С.Березівської -4,4 тис.грн, Старокутської – 15,3 тис. грн., Уторопської – 5,7 тис. грн. сільських рад.)

В галузі освіти ведеться будівництво ЗОШ с.Бабин (освоєно в п.р. 100,0 тис.грн), будівництво спортзалу в ЗОШ с.Пістинь (освоєно в п.р. 100,0 тис.грн). Розпочато добудову Старокосівської ЗОШ (2,4 млн грн.). Проведено капітальних ремонтів шкіл на 454,2 тис. грн. (Рожнівський НВК «Гуцульщина»-40,1 тис. грн., Кутська ЗОШ-10,2 тис. грн., Косівська ЗОШ №2 – 15,2 тис. грн., Рибненська ЗОШ – 42,0 тис. грн. Вербовецька ЗОШ – 10,4 тис. грн., Космач-Бані ЗОШ – 22,2 тис. грн.). Придбано обладнання на 63,0 тис. грн.. Проведено капітальні ремонти приміщення школи-садка в м.Косові (29,9 тис.грн), дитячого садка в смт. Кути – 207,9 тис. грн.. дитячого садка с. Б.Березів (100,0 тис. грн.), дитячого садка с. Ст.Кути – 4,5 тис. грн. дитячого садка с. Смодне – 28,8 тис. грн. дитячого садка с. Шепіт- 14,8 тис. грн.. Виготовлено ПКД на будівництво дитячого садка с. Рожнів (20,0 тис.грн), с. Слобідка – 30,0 тис. грн..

В галузі охорони здоров'я проведено капітальний ремонт сходової клітки і терапії в Косівській ЦРЛ (189,3 тис.грн), проведено заміну вікон на металопластикові в Яблунівській РЛ на суму 79,5 тис. грн.(благодійні кошти «Палецький ліс»). 18.01.2011 року в Косівській ЦРЛ відкрито міжрайонний центр нефрології та діалізу.

В галузі культури виконано робіт та закуплено основних засобів на 174,9 тис. грн. ( Проведено капітальний ремонт народного дому с.Річка -153,5 тис.грн, капітальний ремонт народного дому с.Стопчатів -17,2 тис.грн . Розпочато капітальний ремонт НД с. Смодне – 0,5 тис. грн. (передбачено – 144,4 тис. грн.). Придбано музичну апаратуру для Шешорівського НД -1,7 тис.грн. Пістинського НД – 2,0 тис. грн..

В галузі житлово-комунального господарства придбано трактор для м.Косова (56,1 тис.грн), освоєно 49,7 тис.грн на реконструкцію водогону селища Кути. Проведено роботи з капремонту електромережі с.Річка – 44,0 тис. грн, реконструкції електромережі в с. Пістинь – 20,3 тис. грн., с. Прокурава – 13,6 тис. грн., с. Ст.Кути – 58,1 тис. грн.. Проведено капремонт водоприймачча в с.Кобакуи (186,7 тис. грн.). Рішенням обласної ради від 10.06.2011 року виділено 2,4 млн. грн.. на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Косова. Подано запит в управління екології щодо придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих побутових відходів для смт. Кути, смт. Яблунів, м. Косів, с. Пістинь, с. Космач.

Ведуться роботи по ліквідації наслідків стихій. Використано 61,3 тис. грн. на будівництво підпірної стінки в с.Черганівка, 40,0 тис.грн на відновлення моста в с.Шешори, 30,0 тис.грн. на відновлення моста в с.В.Рожин. Проведено роботи з відновлення русла р.Каменець смт Кути (158,5 тис.грн).

Цехом електрозв'язку №8 Івано-Франківської філії ВАТ "Укртелеком" населенню та підприємствам встановлено 92 телефони, підключено до швидкісного інтернету «ОГО» 192 користувача. Проведено ремонти існуючих ліній зв'язку на суму 68,54 тис.грн., замінено 149 шт. деревяних опор. Філією "Косівський райавтодор" виконано дорожніх робіт на суму 5175,11 тис.грн. ( 155 % до в. п. м. р.), в тому числі робіт по поточному ремонту доріг місцевого та державного значення – 202,1 тис.грн, по експлуатаційному утриманню доріг місцевого та державного значення – 2901,9 тис. грн., по прямих договорах – 252,2 тис.грн., неприйнятих робіт – 1342,1 тис. грн.. Косівським УЕГГ проведено капітальний ремонт 0,750 км. газопроводів, замінено 14,65 км. малонадійних газопроводів, газифіковано 131 житлових будинків. Філією ПАТ «Косівський РЕМ» замінено 736 дерев'яних опор (ЛЕП 6-10 кВ, ЛЕП 0,4 кВт) на суму 290,9 тис. грн., замінено 123 шт. з /б опор на суму 136,56 тис. грн., замінено 22,36 км. проводу на суму 75,53 тис. грн..

Станом на 1 липня 2011р. в економіку Косівського району інвесторами вкладено 99,3 тис.дол.США прямих іноземних інвестицій.Основними інвесторами Косівського району виступають нерезиденти з Італії та Німеччини, якими залучено 97,2% іноземного капіталу в районі. Інвестиційно привабливими для іноземних партнерів виявилися підприємства сільського господарства, мисливства та пов'язаних з ними послуг і переробної промисловості.

В районі проводиться низка заходів, які спрямовані на створення сприятливого підприємницького та інвестиційного клімату, інвестиційної привабливості Косівського району, розвиток відповідної інфраструктури. Райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, НПП «Гуцульщина» з метою виключення територій з меж парку , які можуть бути перспективними для подальшого соціально-економічного розвитку, привабливими для інвесторів ведуться роботи щодо впорядкування меж та оптимізації території НПП «Гуцульщина».

Проведено ХIХ Міжнародний Гуцульський фестиваль, фестиваль «Великдень у Космачі», фестиваль стародавнього одягу «Лудинє-фест». 12-13 липня пройшов 5 етап чемпіонату України з раллі «Александров раллі».

Для забезпечення раціонального і ефективного використання земель Українським Державним науково-дослідним інститутом «Діпромісто» розробляється Схема планування території Косівського району (231,8 тис. грн.) та ДП «Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру» виготовляються проекти землеустрою щодо формування територій і встановлення меж сільських, селищних , міської рад Косівського району.

Стратегічним для розвитку Косівського району є проект «Маєток Святого Миколая». Розпорядженням №154 Кабінету Міністрів України «Про передачу у 2011 році деяких бюджетних призначень» Міністерству екології та природних ресурсів передано бюджетні призначення у сумі 2 млн. 285 тис. грн. для розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва туристично-мистецького комплексу «Маєток Святого Миколая» НПП «Гуцульщина». Реалізується проект «Центр народного мистецтва «Гуцульська гражда» с. Яворів.

Косівський район приймає участь у програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Підписано угоду про співробітництво з Венгровським повітом та гміною Лохув цього ж повіту. Підготовлено та подано на конкурсну комісію 6 проектів. Домовлено про співпрацю в галузі освіти , медицини , МНС та економіки .

Косівський район є учасником 2 етапу конкурсу ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Проведено ознайомчий семінар з сільськими головами щодо умов конкурсного відбору сільських рад для участі в Проекті. З 16 поданих заявок переможцями стали Тюдівська, Шепітська, Яворівська, Рожнівська сільські ради.

В 2011 році переможцями обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування стали Кутська селищна рада, Рожнівська та Лючанська сільські ради. Переможцем конкурсу головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій облдержадміністрації став проект ГО «Спадщина Гуцульщини» «Розширення, вдосконалення наявних та створення нових туристичних послуг з етнотуризму на Гуцульщині». Розпочато другий обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, на який подали заявки 8 сільських рад.

В Державний фонд розвитку місцевого самоврядування в Україні для участі в конкурсі направлено 3 проекти: м. Косів (будинок «Просвіта», енергозберігаючі технології), с.Яворів (доступність освіти в гірських регіонах), с.Рожнів (реконструкція басейну).

Створено оргкомітет з відбудови басейну в м. Косові. Планується на базі басейну створити потужний спортивний комплекс.

Управлінням економіки райдержадміністрації розроблено інвестиційні пропозиції Косівського району в різних галузях економіки (промисловість, сільське господарство, туризм), які розміщені на Веб сторінці райдержадміністрації та включені в презентаційні матеріали Івано-Франківської області. Створено базу даних про наявність в районі вільних земельних ділянок та вільних виробничих площ, які пропонуються для реалізації інвестиційних проектів, яка постійно поновлюється. В стадії завершення виготовлення каталогу «Інвестиційні пропозиції Косівського району».

Для збереження інвестиційної привабливості Косівського району необхідна державна підтримка заходів щодо розбудови транспортної інфраструктури, охорони навколишнього середовища, зменшення негативного впливу стихійних явищ, збереження історико-культурної спадщини.

Стан виплати заробітної плати 

Середньооблікова кількість штатних працівників за січень-вересень 2011 року становила 7984 особи. Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника за січень-вересень 2011 року становила 1932 грн.(114,9 % до а.п.м.р.). Станом на 01.10.2011 р. заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах становила 80,0 тис. грн.(РП «Райагроліс»), і з початку року зменшилася на 91,0 тис. грн.. Робочою групою з координації дії органів виконавчої влади щодо виявлення та перевірки суб'єктів господарської діяльності, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин з початку року перевірено 61 суб'єкта господарської діяльності, де виявлено 42 неоформлених найманих працівників. В ході перевірки та після проведення перевірки з 27 найманими працівниками укладено трудові договори. По матеріалах перевірок прокуратурою Косівського району порушено 4 кримінальні справи.

Оплата населенням житлово-комунальних послуг 

На 01.11.2011 року заборгованість населення за газопостачання склала 1650,0 тис. грн. (3113,6 тис. грн.. на початку року). Заборгованість населення за електропостачання на 01.11.2011 року становила 1258,3 тис. грн. (983,9 тис. грн.. на початку року). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на початок жовтня поточного року становила 934,2 тис. грн.. ( на 01.01. 2011 року - 1,9 млн.грн). Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг з початку року – 105,6 %.